Adatvédelem

Általános információk
Az alábbi információk könnyen navigálható áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A „személyes adatok” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet e példány alatt helyeztünk el.
Adatrögzítés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok rögzítéséért ezen a weboldalon (azaz az „adatkezelő”)?

Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel, akinek elérhetőségei a jelen Adatvédelmi szabályzat „Információk a felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelőnek” „az „adatkezelőről”) című szakaszában érhetők el.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Az Ön adatait annak eredményeként gyűjtjük, hogy Ön megosztja velünk az adatait. Ezek lehetnek például olyan információk, amelyeket Ön megad a kapcsolatfelvételi űrlapunkon.

Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy azt követően rögzítik, hogy Ön hozzájárult azok rögzítéséhez a weboldal látogatása során. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy a webhely elérésének időpontja). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan rögzíti, amikor belép erre a weboldalra.

Milyen célokra használjuk fel az Ön adatait?

Az információk egy része azért jön létre, hogy garantálja a weboldal hibamentes nyújtását. Más adatok is felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogai vannak az Ön tájékoztatását illetően?

Önnek joga van bármikor tájékoztatást kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen közzétételekért. Önnek joga van arra is, hogy követelje adatai helyesbítését vagy törlését. Ha hozzájárult az adatkezeléshez, bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást, ami minden jövőbeli adatkezelést érint. Ezenkívül joga van kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozzuk adatai feldolgozását. Ezenkívül joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti ügynökséghez.

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor, ha kérdése van ezzel vagy bármely más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Harmadik felek által biztosított elemző eszközök és eszközök

Lehetséges, hogy böngészési szokásait statisztikailag elemezzük, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az ilyen elemzéseket elsősorban az általunk elemzett programoknak nevezett programokkal végezzük.

Az ezekkel az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot.

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

IONOS

A szolgáltató az IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Németország (a továbbiakban: IONOS). Amikor meglátogatja weboldalunkat, az IONOS különféle naplófájlokat rögzít az Ön IP-címeivel együtt.

A részletekért kérjük, olvassa el az IONOS adatvédelmi szabályzatát: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Az IONOS-t a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. Cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a lehető legmegbízhatóbb weboldalt mutasson be. Ha a megfelelő hozzájárulás megszerzésre került sor, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésében (pl. eszköz ujjlenyomatvétele) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatfeldolgozás

A fent említett szolgáltatóval adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvények által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításaink alapján és a GDPR-nak megfelelően dolgozzák fel.

Védelem datálása

A weboldal és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatokat foglalnak magukban, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük, valamint hogy milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtik az információkat.

Ezzel azt tanácsoljuk, hogy az adatok interneten keresztüli továbbítása (azaz e-mailes kommunikáción keresztül) hajlamos lehet a biztonsági hiányosságokra. Nem lehet teljes mértékben megvédeni az adatokat harmadik fél hozzáférésétől.

Tájékoztatás a felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelőként” szerepel)

Az adatfeldolgozó ezen a weboldalon:

Dr. Ferdinand Bauer
Bergstrasse 2
87600 Kaufbeuren

Telefon: + 49 8341 909367-100
E-mail cím: ferdinand.bauer@bauer-diagnostics.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és forrásairól (pl. nevek, e-mail címek stb.).

Tárolási időtartam

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzat nem határoz meg konkrétabb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig velünk maradnak, amíg a gyűjtés célja már nem áll fenn. Ha ön törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszakok); az utóbbi esetben a törlésre azt követően kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk az adatkezelés jogalapjáról ezen a weboldalon

Ha hozzájárult az adatkezeléshez, akkor személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján dolgozzuk fel, ha a DSGVO 9. cikkének (1) bekezdése szerint különleges adatkategóriákat dolgozunk fel. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontján is alapul. Ha ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésén lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszköz ujjlenyomatvétel útján), az adatkezelés ezen felül a TTDSG 25. §-a (1) bekezdésén is alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, akkor az Ön adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján dolgozzuk fel. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, akkor azokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján dolgozzuk fel. Továbbá az adatkezelés történhet jogos érdekünk alapján a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az egyes esetekben alkalmazandó jogalapra vonatkozó információkat a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

Tájékoztatás az USA-ba és más nem uniós országokba irányuló adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más, adatvédelmi szempontból nem biztonságos, nem uniós országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, személyes adatait potenciálisan továbbíthatjuk ezekbe a nem uniós országokba, és ott feldolgozhatjuk őket. Rá kell mutatnunk arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-éhoz hasonló adatvédelmi szint. Például az egyesült államokbeli vállalatok felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy személyes adatokat adjanak ki a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek, mint érintettnek nincs peres lehetősége arra, hogy megvédje magát a bíróságon. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai ügynökségek (pl. a Titkosszolgálat) megfigyelési célokra feldolgozhatják, elemezhetik és véglegesen archiválhatják az Ön személyes adatait. Nincs ellenőrzésünk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatfeldolgozási tranzakciók széles skálája csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt adatgyűjtés jogszerűségét.

különleges esetekben az adatgyűjtés elleni tiltakozáshoz való jog; a közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATOKAT A GDPR 6. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN DOLGOZZÁK FEL, ÖNNEK JOGA VAN BÁRMIKOR TILTAKOZNI SZEMÉLYES ADATAINAK AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL EREDŐ OKOKBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELLEN. EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSOKRA IS. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA KIFOGÁST TESZ FEL, A TOVÁBBIAKBAN NEM DOLGOZZUK FEL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA OLYAN HELYZETBEN VAGYUNK, HOGY OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ VÉDELMET TUDUNK FELMUTATNI, AMELY MÉLTÓ AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁHOZ, MEGHALADJA AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJA A TÖRVÉNYES JOGOSULTSÁGOK IGÉNYLÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI KIFOGÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖNNEK JOGA VAN BÁRMIKOR TILTAKOZNI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK AZ ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN. EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN).

A panasznak az illetékes felügyeleti hatóságnál történő nyilvántartásba vételéhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt benyújtani egy felügyeleti szervhez, különösen abban a tagállamban, ahol rendszerint megtartják lakóhelyüket, munkahelyüket, vagy az állítólagos jogsértés helyén. A panasztételi jog a jogorvoslati lehetőségként rendelkezésre álló egyéb közigazgatási vagy bírósági eljárásoktól függetlenül hatályos.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy az Ön hozzájárulása alapján automatikusan feldolgozott adatokat adjuk át, vagy hogy teljesítsük a szerződést, és általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha ön az adatoknak egy másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását követeli, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag megvalósítható.

Az adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, azok helyesbítése és törlése

Az alkalmazandó törvényi rendelkezések keretein belül Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint az adatok feldolgozásának céljáról. Önnek joga lehet arra is, hogy adatait helyesbítse vagy megsemmisítse. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor.

A feldolgozási korlátozások követeléséhez való jog

Önnek joga van korlátozásokat követelni személyes adatainak feldolgozása tekintetében. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásának követeléséhez való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Abban az esetben, ha vitatná az általunk archivált adatainak helyességét, általában szükségünk lesz egy kis időre az igénylés ellenőrzéséhez. A vizsgálat ideje alatt Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt/történik, önnek lehetősége van arra, hogy az adatok törlésének megkövetelése helyett az adatai feldolgozásának korlátozását követelje.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, és Önnek szüksége van rájuk a jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy igényléséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását azok megszüntetése helyett.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt, jogait és jogainkat egymással szemben kell mérlegelni. Mindaddig, amíg nem határozzák meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Önnek joga van követelni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – az archiválás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, illetve törvényes jogosultságok igénylése, gyakorlása vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által említett fontos közérdekű okokból lehet kezelni.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint például a megrendelések vagy az Ön által a webhely üzemeltetőjeként benyújtott kérdések, ez a webhely SSL-t vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, hogy ellenőrzi, hogy a böngésző címsora átvált-e „http://” -ről „https://” -ra, valamint a lakat ikon megjelenése a böngésző sorában.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem olvashatják el.

Süti

Weboldalaink és oldalaink azt használják, amit az iparág „cookie-knak” nevez. A cookie-k olyan kis adatcsomagok, amelyek nem okoznak kárt az eszközben. Ezeket vagy ideiglenesen tároljuk a munkamenet időtartamára (munkamenet-cookie-k), vagy véglegesen archiváljuk őket az Ön eszközén (állandó cookie-k). A munkamenet-sütik automatikusan törlődnek, amint befejezi a látogatást. Az állandó cookie-k mindaddig archiválva maradnak az eszközén, amíg aktívan nem törli őket, vagy a webböngésző automatikusan nem szünteti meg őket.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől származó cookie-k tárolódnak az Ön eszközén, miután ön belépett webhelyünkre (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek a cookie-k lehetővé teszik az Ön vagy mi számára, hogy kihasználjuk a harmadik fél által kínált bizonyos szolgáltatásokat (pl. A fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A cookie-knak számos funkciója van. Számos cookie technikailag elengedhetetlen, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének a cookie-k hiányában (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k célja lehet a felhasználói minták elemzése vagy a promóciós üzenetek megjelenítése.

Azokat a cookie-kat, amelyek az elektronikus kommunikációs tranzakciók végrehajtásához vagy az Ön által használni kívánt bizonyos funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához szükséges (pl. szükséges cookie-k) biztosításához szükségesek (pl. olyan cookie-k, amelyek mérhető betekintést nyújtanak az internetes közönségbe), a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kell tárolni, kivéve, ha más jogalapra hivatkoznak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy biztosítsa az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtását. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához az Ön hozzájárulását kérték, a feldolgozás kizárólag a megszerzett hozzájárulás alapján történik (Art. 6. cikk (1) bekezdés a) pont ( ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET) és A TTDSG 25. § (1) bekezdése); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy a cookie-k elhelyezésekor értesítést kapjon, és csak bizonyos esetekben engedélyezze a cookie-k elfogadását. Bizonyos esetekben vagy általában kizárhatja a cookie-k elfogadását is, vagy aktiválhatja a törlési funkciót a cookie-k automatikus eltávolítása érdekében, amikor a böngésző bezárul. Ha a cookie-kat deaktiválják, a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Abban az esetben, ha harmadik féltől származó cookie-kat használnak, vagy ha a cookie-kat elemzési célokra használják, külön értesítjük Önt a jelen Adatvédelmi szabályzattal együtt, és adott esetben az Ön hozzájárulását kérjük.

Hozzájárulás a Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs hozzájárulási technológiáját használja annak érdekében, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k tárolásához az Ön böngészőjében való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, valamint az adatvédelemnek megfelelő dokumentációjukhoz. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Németország (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, egy Borlabs cookie-t tárolunk a böngészőjében, amely archiválja az Ön által megadott nyilatkozatokat vagy hozzájárulás-visszavonásokat. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs technológia szolgáltatójával.

A rögzített adatok mindaddig archiválva maradnak, amíg Ön meg nem kéri tőlünk, hogy töröljük azokat, töröljük a Borlabs cookie-t egyedül, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem létezik. Ez nem érinti a törvény által előírt megőrzési kötelezettségeket. A Borlabs adatfeldolgozási irányelveinek részleteinek áttekintéséhez kérjük, látogasson el https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs cookie-hozzájárulási technológiáját használjuk a cookie-k használatához szükséges, a törvény által előírt hozzájárulási nyilatkozatok megszerzésére. Az ilyen cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül nyújt be nekünk megkeresést, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat, valamint az abban megadott elérhetőségeket tároljuk az Ön érdeklődésének kezelése érdekében, és ha további kérdéseink vannak. Ezeket az információkat az Ön beleegyezése nélkül nem osztjuk meg.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy ha szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a nekünk címzett kérések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön beleegyezésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információk mindaddig velünk maradnak, amíg ön nem kéri tőlünk az adatok törlését, az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy ha az információk archiválásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük a megkeresésére adott válaszunkat). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.

Kérés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon veszi fel velünk a kapcsolatot, kérését, beleértve az összes ebből eredő személyes adatot (név, kérés) is, tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján dolgozzuk fel, ha az Ön kérdése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítéséhez szükséges. Minden más esetben az adatokat a hozzánk benyújtott megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ha azokat megszerezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön által a kapcsolattartási kérelmekben nekünk küldött adatok mindaddig velünk maradnak, amíg ön nem kéri tőlünk, hogy töröljük, visszavonjuk a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja lejár (pl. a kérés teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényes megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Vimeo

Ez a weboldal a Vimeo videoportál beépülő moduljait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ha meglátogatja weboldalunk egyik olyan oldalát, amelybe Vimeo videót integráltak, akkor létrejön a kapcsolat a Vimeo szervereivel. Ennek következtében a Vimeo szerver tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Sőt, a Vimeo megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is megtörténik, ha nincs bejelentkezve a Vimeo-ba, vagy nincs fiókja a Vimeo-nál. A Vimeo által rögzített információkat a Vimeo egyesült államokbeli szerverére továbbítjuk.

Ha be van jelentkezve a Vimeo fiókjába, akkor engedélyezi a Vimeo számára, hogy böngészési mintáit közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Vimeo-fiókjából.

A Vimeo cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz ujjlenyomatot) használ a weboldal látogatóinak felismerésére.

A Vimeo használata azon az érdekünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül. Ha a megfelelő hozzájárulás megszerzésre került sor, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésében (pl. eszköz ujjlenyomatvétele) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein (SCC) és a Vimeo szerint a „jogos üzleti érdekeken” alapul. A részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Vimeo hogyan kezeli a felhasználói adatokat, kérjük, olvassa el a Vimeo adatvédelmi irányelveit a következő alatt: https://vimeo.com/privacy.

OpenStreetMaps

Az OpenStreetMap (OSM) térképszolgáltatást használjuk. Az OpenStreetMap térképanyagát az OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Egyesült Királyság szerverén ágyazzuk be. Az Egyesült Királyság az adatvédelmi jogszabályok szerint biztonságos harmadik országnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság adatvédelmi szintje megegyezik az Európai Unió adatvédelmi szintjével.

Az OpenStreetMap térképek használatakor kapcsolat jön létre az OpenStreetMap Alapítvány szervereivel. Ennek során többek között az Ön IP-címe és a weboldalon tanúsított viselkedésére vonatkozó egyéb információk továbbításra kerülhetnek az OSMF-hez. Az OpenStreetMap cookie-kat tárolhat az Ön böngészőjében, vagy hasonló felismerési technológiákat használhat erre a célra. Az OpenStreetMap használata az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyű megtalálása érdekében történik. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

iThemes biztonság

Integráltuk az iThemes Security-t ebbe a weboldalba. A szolgáltató az iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (a továbbiakban: „iThemes Security”).

Az iThemes Security megvédi weboldalunkat a nemkívánatos hozzáféréstől vagy a rosszindulatú kibertámadásoktól. Ebből a célból az iThemes Security rögzíti többek között az Ön IP-címét, a bejelentkezési kísérletek és naplófájlok idejét és forrását (pl. a használt böngészőt). Az iThemes Security helyileg van telepítve a szervereinkre.

Az iThemes Security használata a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy weboldalát optimálisan megvédje a kibertámadásoktól. Ha a megfelelő hozzájárulás megszerzésre került sor, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésében (pl. eszköz ujjlenyomatvétele) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ez az adatvédelmi szabályzat a következő adatvédelmi generátor alapján jött létre: eRecht24 GmbH
Állapot: 2022. szeptember