Privacy Policy

Informații generale
 
Următoarele informații vă vor oferi o imagine de ansamblu ușor de navigat cu privire la ceea ce se va întâmpla cu datele dvs. personale atunci când vizitați acest site web. Termenul „date cu caracter personal” cuprinde toate datele care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Pentru informații detaliate despre subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați Declarația noastră privind protecția datelor, pe care am inclus-o sub această copie.
 

Înregistrarea datelor pe acest site web

Cine este partea responsabilă pentru înregistrarea datelor pe acest site web (adică „operatorul”)?

Datele de pe acest site web sunt procesate de către operatorul site-ului web, ale cărui informații de contact sunt disponibile în secțiunea „Informații despre partea responsabilă (denumită „operator” în GDPR)” din prezenta Politică de confidențialitate.

Cum înregistrăm datele dumneavoastră?

Colectăm datele dvs. ca urmare a faptului că ne împărtășiți datele dvs. Acestea pot fi, de exemplu, informații pe care le introduceți în formularul nostru de contact.

Alte date sunt înregistrate de către sistemele noastre IT în mod automat sau după ce vă dați acordul pentru înregistrarea acestora în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul web. Aceste date cuprind în principal informații tehnice (de exemplu, browserul web, sistemul de operare sau ora la care a fost accesat site-ul). Aceste informații sunt înregistrate automat atunci când accesați acest site web.

Care sunt scopurile în care folosim datele dumneavoastră?

O parte din informații sunt generate pentru a garanta furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza tiparele de utilizare.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește informațiile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi informații despre sursa, destinatarii și scopurile datelor dvs. personale arhivate în orice moment, fără a fi nevoit să plătiți o taxă pentru astfel de dezvăluiri. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea datelor, aveți opțiunea de a revoca acest consimțământ în orice moment, ceea ce va afecta toate prelucrările de date viitoare. În plus, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. să fie restricționată în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la agenția de supraveghere competentă.

Nu ezitați să ne contactați în orice moment dacă aveți întrebări cu privire la acest aspect sau la orice alte aspecte legate de protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente furnizate de părți terțe

Există posibilitatea ca modelele dvs. de navigare să fie analizate statistic atunci când vizitați acest site web. Astfel de analize sunt efectuate în principal cu ceea ce noi numim programe de analiză.

Pentru informații detaliate despre aceste programe de analiză, vă rugăm să consultați Declarația noastră privind protecția datelor de mai jos.

Găzduim conținutul site-ului nostru web la următorul furnizor:

IONOS

Furnizorul este IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Germania (denumit în continuare: IONOS). Ori de câte ori vizitați site-ul nostru web, IONOS înregistrează diverse fișiere jurnal împreună cu adresele dumneavoastră IP.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a datelor a IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Utilizăm IONOS în baza art. 6 (1)(f) GDPR. Compania noastră are un interes legitim de a prezenta un site web cât mai fiabil posibil. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6 alin. 6 (1) (a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Prelucrarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legile privind confidențialitatea datelor, care garantează că aceștia prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

 

Protecția datelor

Operatorii acestui site și ai paginilor sale iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale. Prin urmare, tratăm datele dvs. personale ca pe niște informații confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta Declarație privind protecția datelor.

Ori de câte ori utilizați acest site web, vor fi colectate o serie de informații personale. Datele cu caracter personal cuprind date care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Această Declarație privind protecția datelor explică ce date colectăm, precum și scopurile în care folosim aceste date. De asemenea, explică cum și în ce scop sunt colectate aceste informații.

Prin prezenta vă informăm că transmiterea datelor prin intermediul internetului (de exemplu, prin intermediul comunicărilor prin e-mail) poate fi predispusă la lacune de securitate. Nu este posibil să protejăm complet datele împotriva accesului terților.

Informații despre partea responsabilă (denumită „operator” în RGPD)

Responsabilul de prelucrarea datelor pe acest site web este:

Dr. Ferdinand Bauer
Bergstrasse 2
87600 Kaufbeuren

Phone: + 49 8341 909367-100
E-mail: ferdinand.bauer@bauer-diagnostics.com

Operatorul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, ia decizii cu privire la scopurile și resursele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Durata de stocare

Cu excepția cazului în care în această politică de confidențialitate a fost specificată o perioadă de stocare mai specifică, datele dvs. personale vor rămâne la noi până când scopul pentru care au fost colectate nu mai este valabil. În cazul în care formulați o cerere justificată de ștergere sau vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dvs. personale (de exemplu, perioadele de păstrare din punct de vedere fiscal sau comercial); în acest din urmă caz, ștergerea va avea loc după ce aceste motive încetează să se mai aplice.

Informații generale privind temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pe acest site web

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza art. 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau art. 9 (2)(a) GDPR, în cazul în care sunt prelucrate categorii speciale de date în conformitate cu Art. 9 (1) DSGVO. În cazul consimțământului explicit pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează, de asemenea, pe art. 49 (1)(a) GDPR. În cazul în care ați consimțit la stocarea de cookie-uri sau la accesul la informații în dispozitivul dvs. final (de exemplu, prin intermediul amprentei dispozitivului), prelucrarea datelor se bazează, în plus, pe art. 25 (1) TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. În cazul în care datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dvs. în baza art. 6(1)(b) GDPR. În plus, dacă datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, le prelucrăm în baza art. 6(1)(c) GDPR. În plus, prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza interesului nostru legitim, în conformitate cu art. 6(1)(f) GDPR. Informațiile privind temeiul juridic relevant în fiecare caz în parte sunt furnizate în următoarele paragrafe ale acestei politici de confidențialitate.

Informații privind transferul de date către SUA și alte țări din afara UE

Printre altele, folosim instrumente ale unor companii cu sediul în Statele Unite sau în alte țări din perspectiva protecției datelor, care nu sunt securizate din punct de vedere al UE. În cazul în care aceste instrumente sunt active, datele dvs. personale pot fi potențial transferate în aceste țări din afara UE și pot fi prelucrate acolo. Trebuie să subliniem faptul că în aceste țări nu poate fi garantat un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE. De exemplu, întreprinderile din SUA sunt obligate să comunice datele cu caracter personal agențiilor de securitate, iar dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, nu aveți nicio opțiune de a vă apăra în instanță. Prin urmare, nu poate fi exclus ca agențiile americane (de exemplu, Secret Service) să prelucreze, să analizeze și să arhiveze permanent datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de supraveghere. Noi nu avem niciun control asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

O gamă largă de operațiuni de procesare a datelor este posibilă numai cu condiția consimțământului dvs. expres. De asemenea, puteți revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați acordat deja. Acest lucru nu aduce atingere legalității oricărei colectări de date care a avut loc înainte de revocarea dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune colectării de date în cazuri speciale; dreptul de a vă opune publicității directe (art. 21 din RGPD)

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE SUNT PRELUCRATE PE BAZA ART. 6(1)(E) SAU (F) DIN GDPR, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL PE BAZA UNOR MOTIVE CARE DECURG DIN SITUAȚIA DVS. UNICĂ. ACEST LUCRU SE APLICĂ, DE ASEMENEA, ORICĂREI PROFILĂRI BAZATE PE ACESTE DISPOZIȚII. PENTRU A DETERMINA TEMEIUL JURIDIC, PE CARE SE BAZEAZĂ ORICE PRELUCRARE A DATELOR, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNREGISTRAȚI O OBIECȚIE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNTEM ÎN MĂSURĂ SĂ PREZENTĂM MOTIVE DE PROTECȚIE DEMNE DE LUAT ÎN SEAMĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS., CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. SAU DACĂ SCOPUL PRELUCRĂRII ESTE REVENDICAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR LEGALE (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 ALINEATUL (1) DIN RGPD).

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPUL DE A VĂ ANGAJA ÎN ACTIVITĂȚI DE PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PUBLICITĂȚI. ACEST LUCRU SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE AFILIATĂ LA O ASTFEL DE PUBLICITATE DIRECTĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21(2) DIN RGPD).

Dreptul de a înregistra o plângere la agenția de supraveghere competentă

În cazul unor încălcări ale GDPR, persoanele vizate au dreptul de a înregistra o plângere la o agenție de supraveghere, în special în statul membru în care își păstrează în mod obișnuit domiciliul, locul de muncă sau la locul unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a înregistra o plângere este în vigoare indiferent de orice alte proceduri administrative sau judiciare disponibile ca căi de atac legale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita să vă transmitem dumneavoastră sau unei terțe părți datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în vederea îndeplinirii unui contract, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai dacă este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informarea, rectificarea și ștergerea datelor

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul de a solicita în orice moment informații despre datele dumneavoastră personale arhivate, sursa și destinatarii acestora, precum și scopul prelucrării datelor dumneavoastră. De asemenea, puteți avea dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări cu privire la acest subiect sau orice alte întrebări referitoare la datele cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment.

Dreptul de a solicita restricții de prelucrare

Aveți dreptul de a solicita impunerea de restricții în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta în orice moment. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

  • În cazul în care ar trebui să contestați corectitudinea datelor dvs. arhivate de noi, vom avea nevoie, de obicei, de o perioadă de timp pentru a verifica această cerere. În timpul în care această investigație este în curs de desfășurare, aveți dreptul de a ne cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost/este efectuată într-un mod ilegal, aveți opțiunea de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. în loc să cereți eradicarea acestor date.
  • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal și aveți nevoie de acestea pentru a exercita, apăra sau revendica drepturi legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul eradicării acestora.
  • În cazul în care ați formulat o obiecție în conformitate cu art. 21(1) GDPR, drepturile dvs. și drepturile noastre vor trebui să fie puse în balanță. Atâta timp cât nu s-a stabilit ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – cu excepția arhivării lor – pot fi prelucrate numai cu acordul dvs. sau pentru a revendica, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau juridice sau pentru motive importante de interes public invocate de Uniunea Europeană sau de un stat membru al UE.

Criptare SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile de cumpărare sau cererile de informații pe care ni le transmiteți în calitate de operator al site-ului web, acest site web utilizează fie un program de criptare SSL, fie un program de criptare TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă a browserului trece de la „http://” la „https://” și, de asemenea, prin apariția pictogramei de blocare în linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Cookie-uri

Site-urile și paginile noastre web utilizează ceea ce industria numește „cookie-uri”. Cookie-urile sunt mici pachete de date care nu cauzează nicio deteriorare a dispozitivului dumneavoastră. Acestea sunt fie stocate temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie sunt arhivate permanent pe dispozitivul dumneavoastră (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat odată ce ați încheiat vizita. Cookie-urile permanente rămân arhivate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți în mod activ sau sunt eliminate automat de către browserul dvs. web.

În unele cazuri, este posibil ca, odată ce intrați pe site-ul nostru, pe dispozitivul dvs. să fie stocate cookie-uri de la terți (cookie-uri de la terți). Aceste cookie-uri vă permit dumneavoastră sau nouă să beneficiați de anumite servicii oferite de terța parte (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au o varietate de funcții. Multe cookie-uri sunt esențiale din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului nu ar funcționa în absența cookie-urilor (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Scopul altor cookie-uri poate fi analiza modelelor de utilizare sau afișarea de mesaje promoționale.

Cookie-urile, care sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care doriți să le utilizați (de exemplu, pentru funcția coșului de cumpărături) sau cele care sunt necesare pentru optimizarea (cookie-uri necesare) a site-ului web (de exemplu, cookie-uri care oferă informații măsurabile despre audiența web), vor fi stocate în baza art.1 alin. 6(1)(f) GDPR, cu excepția cazului în care se invocă un alt temei juridic. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru a asigura furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor operatorului. În cazul în care a fost solicitat consimțământul dvs. pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere similare, prelucrarea are loc exclusiv pe baza consimțământului obținut [art. 6(1)(a) GDPR și § 25 (1) TTDSG]; acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Aveți opțiunea de a vă configura browserul în așa fel încât să fiți notificat de fiecare dată când sunt plasate cookie-uri și de a permite acceptarea cookie-urilor doar în cazuri specifice. Puteți, de asemenea, să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general sau să activați funcția de ștergere pentru eradicarea automată a cookie-urilor la închiderea browserului. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, funcțiile acestui site web pot fi limitate.

În cazul în care sunt utilizate cookie-uri de la terți sau dacă cookie-urile sunt utilizate în scopuri analitice, vă vom informa separat în legătură cu această politică de protecție a datelor și, dacă este cazul, vă vom solicita consimțământul.

Consimțământul cu privire la cookie-urile Borlabs

Site-ul nostru utilizează tehnologia de consimțământ Borlabs pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri în browserul dvs. sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru documentația conformă cu protecția confidențialității datelor acestora. Furnizorul acestei tehnologii este Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Germania (denumită în continuare Borlabs).

Ori de câte ori vizitați site-ul nostru web, în browserul dvs. va fi stocat un cookie Borlabs, care arhivează toate declarațiile sau revocările de consimțământ pe care le-ați introdus. Aceste date nu sunt partajate cu furnizorul tehnologiei Borlabs.

Datele înregistrate rămân arhivate până când ne solicitați să le eliminăm, până când ștergeți singur cookie-ul Borlabs sau până când scopul stocării datelor nu mai există. Acest lucru nu aduce atingere niciunei obligații de păstrare impuse de lege. Pentru a consulta detaliile politicilor de prelucrare a datelor Borlabs, vă rugăm să vizitați https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Utilizăm tehnologia Borlabs de consimțământ pentru cookie-uri pentru a obține declarațiile de consimțământ impuse de lege pentru utilizarea cookie-urilor. Baza legală pentru utilizarea acestor cookie-uri este Art. 6(1)(c) GDPR.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului nostru de contact, informațiile furnizate în formularul de contact, precum și orice informații de contact furnizate în cadrul acestuia vor fi stocate de noi pentru a gestiona cererea dvs. și în cazul în care avem întrebări suplimentare. Nu vom împărtăși aceste informații fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se bazează pe art. 6(1)(b) GDPR, în cazul în care solicitarea dvs. este legată de executarea unui contract sau dacă este necesară pentru a efectua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient solicitările care ne sunt adresate [art. 6(1)(f) GDPR] sau pe acordul dumneavoastră [art. 6(1)(a) GDPR], în cazul în care acesta a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Informațiile pe care le-ați introdus în formularul de contact rămân la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul pentru arhivarea datelor sau dacă scopul pentru care sunt arhivate informațiile nu mai există (de exemplu, după ce am încheiat răspunsul la solicitarea dumneavoastră). Acest lucru nu aduce atingere niciunei dispoziții legale obligatorii, în special perioadele de păstrare.

Cerere prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele cu caracter personal rezultate (nume, cerere) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate pe baza art. 6(1)(b) GDPR, dacă solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, datele sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim în ceea ce privește gestionarea eficientă a cererilor de informații care ne sunt transmise [art. 6(1)(f) GDPR] sau pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6(1)(a) GDPR], dacă acesta a fost obținut; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le-ați trimis prin intermediul cererilor de contact rămân la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul pentru stocarea acestora sau până când scopul stocării datelor devine caduc (de exemplu, după finalizarea cererii dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare legale – rămân neafectate.

 

Vimeo

Acest site web utilizează plug-in-uri ale portalului video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA.

Dacă vizitați una dintre paginile de pe site-ul nostru în care a fost integrat un videoclip Vimeo, se va stabili o conexiune la serverele Vimeo. În consecință, serverul Vimeo va primi informații cu privire la care dintre paginile noastre ați vizitat. În plus, Vimeo va primi adresa dumneavoastră IP. Acest lucru se va întâmpla și în cazul în care nu sunteți conectat la Vimeo sau nu aveți un cont la Vimeo. Informațiile înregistrate de Vimeo vor fi transmise către serverul Vimeo din Statele Unite.

Dacă sunteți conectat la contul dvs. Vimeo, permiteți Vimeo să aloce direct tiparele dvs. de navigare la profilul dvs. personal. Puteți împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul dumneavoastră Vimeo.

Vimeo utilizează cookie-uri sau tehnologii de recunoaștere comparabile (de exemplu, amprentarea dispozitivelor) pentru a recunoaște vizitatorii site-ului web.

Utilizarea Vimeo se bazează pe interesul nostru de a prezenta conținutul nostru online într-un mod atractiv. În conformitate cu art. 6(1)(f) GDPR, acesta este un interes legitim. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene și, conform Vimeo, pe „interesele comerciale legitime”. Detalii pot fi găsite aici: https://vimeo.com/privacy.

Pentru mai multe informații despre modul în care Vimeo gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a datelor Vimeo la adresa: https://vimeo.com/privacy.

OpenStreetMap

Utilizăm serviciul de hărți OpenStreetMap (OSM). Am încorporat materialul cartografic din OpenStreetMap pe serverul OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Regatul Unit. Regatul Unit este considerat o țară terță sigură în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Acest lucru înseamnă că Regatul Unit are un nivel de protecție a datelor care este echivalent cu nivelul de protecție a datelor din Uniunea Europeană.

La utilizarea hărților OpenStreetMap, se stabilește o conexiune la serverele Fundației OpenStreetMap. În acest proces, adresa dumneavoastră IP și alte informații despre comportamentul dumneavoastră pe acest site pot fi transmise, printre altele, către OSMF. OpenStreetMap poate stoca cookie-uri în browserul dvs. sau poate utiliza tehnologii de recunoaștere similare în acest scop. Utilizarea OpenStreetMap este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și a unei localizări ușoare a locurilor indicate de noi pe site. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Securitatea iThemes

Am integrat iThemes Security în acest site web. Furnizorul este iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, SUA (denumit în continuare „iThemes Security”).

iThemes Security protejează site-ul nostru web împotriva accesului nedorit sau a atacurilor cibernetice rău intenționate. În acest scop, iThemes Security înregistrează, printre altele, adresa dumneavoastră IP, ora și sursa încercărilor de conectare și fișierele jurnal (de exemplu, browserul utilizat). iThemes Security este instalat local pe serverele noastre.

Utilizarea iThemes Security se bazează pe Art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în protejarea optimă a site-ului său web împotriva atacurilor cibernetice. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Această politică de confidențialitate a fost creată pe baza următorului generator de confidențialitate: eRecht24 GmbH


Stare: Septembrie 2022