A Palkonya települést, amely eredetileg a Jó Kernendhez tartozott, a dokumentumokban említik először 1296-ban. Az 1526-os mohácsi csata után ez a magyar rész török uralom alá került. 1687-ben, amikor a török hadsereg pusztító vereséget szenvedett Nagyharsányon, és ezt a területet végül felszabadították a török megszállás alól, Palkonyában 8 házban lakott, 20 lakosa volt. A lakosok a mezőgazdasággal és a szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A török háborúk során a lakosság egy részét megölték a kampányok következményei, egy részét elmenekülték vagy elrabolták.

A régió újjáépítéséhez német, szerb és horvát családokat telepítettek a 18. század első harmadában. A régiónkban az első német gyarmatosítók az 1820-as években telepedtek le, de egy német gazda első bejegyzését csak 1745-ig lehet megtalálni az Újpetre / Razpeter plébániatemplom nyilvántartásában, amelyet ebben az évben alapítottak. Az akkori megyei nyilvántartásból látható, hogy Palkonyában akkoriban 20 német, egy magyar és két szerb család él, akiknek gyermekeit Valentin Metzing tanár tanította. Noha a közösséget két évszázadon keresztül kizárólag a németek lakották, az 1880–1910-es népszámlálások során hét-34 ember, 1920-ban már 149 a magyar nemzetiségű ember ismert. A háború és a kiutasítás eredményeként sok német családnak a második világháború végén el kellett hagynia szülőföldjét Németország és Ausztria irányába. A magyar családok a németek üres házába költöztek.

A Palkonyában együtt élő magyarok és németek békésen élnek együtt ma, együtt dolgozva és egymást gondozva. A német kisebbség (a lakosság 35% -a) érdekeit 2003 óta képviseli a német kisebbségi önkormányzat. A falu családjai elsősorban szőlőműveléssel és mezőgazdasággal foglalkoznak, de sokan napi munkába ingáznak Pécsre. Kilenc művészcsalád él a faluban, és a külföldről érkező családok száma tovább növekszik. A „Villany-Siklós” borútját látogató turisták éjszakázhatnak a falu családjával, és megkóstolhatják a borászokat. További információ a www.palkonya.hu oldalon található.

A falu képe hűen megőrzi a 18. század folyamán itt telepedett német borászok építészeti kultúráját. Az 53 pincéből álló, országosan ismert pincefalu jegyzékbe vett épület. A pincéket a 19. század elejétől, a borkultúra korszakában építették. 1992-ben a helyi tanács a több mint 52 házat, amelyek a német hagyományos építési kultúrát képviselik, helyi védelem alá helyezték. A történelmi falu imázsának megőrzésére irányuló kezdeményezés arra késztette a lakosokat, hogy helyreállítsák otthonaikat, és figyelemre méltó eredményeket hoznak – a rendezett utcakép és a gondozott hagyományok erősítik a táj vonzerejét, és növelik az ingatlanok piaci értékét.

A 19. század elején a kastély ura, Johann Batthyány, klasszicista stílusban építette ezt az egyedülálló római katolikus templomot, amelyet Pécsi Anton Juranics (Canon) 1816-ban nyitott meg Szent Erzsébet tiszteletére. A fő oltár felett egy nagy festmény lóg, amely Szent Erzsébet ábrázolja alamizsnát adva a szegényeknek. A gyönyörű kerek, fémlemez kupolával borítva (korábban piros – majd szürke – és most újra vörös) már messziről látható. A templom jegyzékbe vett épület.

A faluban a saját kultúrájuk termesztését mindig is fontosnak ítélték, a kulturális élet és a szőlőművelés szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A Palkonya leglátogatottabb népi fesztiválja az „Nyitott Pince Napok”, amelyet minden évben a Pünkösdi vasárnap tartanak. Ezen a napon a borkóstolás mellett kulturális rendezvényeket és gyermekprogramokat is szerveznek, valamint kocsikázást és szalonnás sültöt.

Az „Európai Kulturális Falu” mozgalomban Magyarországot Palkonya képviseli. Hollandi kezdeményezés nyomán 12 európai országból 12 falu egyesítette erőit, hogy létrehozza az Európai kulturális falu” mozgalmat, amely hasonló az „Európa kulturális fővárosa”. A Dánia, Németország, Anglia, Franciaország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Ausztria, Spanyolország, Csehország és Magyarország tagközösségei évente többször találkoznak egy tízéves programterv miatt. Ez a terv magában foglalja a lakosság közötti találkozókat, hallgatói és ifjúsági táborokat és egy éves konferenciát. 2007-ben Palkonya házigazdája volt az „Európai Kulturális Falu” rendezvényeinek.